Вила 120 см, D-подібне руків’я, Terraline, Gardena